Träd och hästhagar

Att träd i hästhagar ger skugga och skydd för både hästar och andra djur är säkert uppenbart för de flesta. Men hur ser vi till att träden förblir friska samtidigt som de ger dessa fördelar? 

Fördelar med träd i hästhagar

Träd har många fördelar när de används i hästhagar. De erbjuder skugga under varma sommardagar samt skydd mot vind och regn. De ger också visuell stimulans för hästarna, vilket bidrar till att hålla dem mentalt engagerade i sin miljö. Dessutom kan träden skapa naturliga barriärer runt hagen samtidigt som de kan bli boplatser för fåglar och andra små djur.

Träden tillför också näring till marken genom att släppa löv, kvistar, bark och frukt under hela året.

Detta ger ytterligare födokällor för mindre djur som ekorrar som kan bo i hagen. De tillförda näringsämnena är också till nytta för de växter som växer i området och ser till att de får tillräckligt med näring och vatten för att hålla sig friska.

Hur hästar påverkar träd i hästhagar

En vanlig fråga är om hästar påverkar träd i hästhagar negativt eller positivt? Vi tog hjälp av en välkänd aborist i skåne ifrån trädfokussyd.se för att svara på frågan.

Svaret är både och

Om hästarna tillåts beta fritt bland unga plantor eller oetablerade träd kan de skada dem så att de inte går att reparera genom att gnaga på barken eller gnugga sig mot dem för kraftigt. Hästar är när allt kommer om kring stora djur.

Detta kan leda till hämmad tillväxt eller att unga trädplantor dör om de inte övervakas noggrant.

Och andra sidan kan mogna träd gynnas av samspelet med hästar eftersom deras rötter hjälper till att stabilisera markstrukturen och förhindra erosion på grund av trampning med hovar. Dessutom fungerar hästarnas betesvanor ofta som en form av naturlig beskärning eftersom de selektivt äter vissa delar av ett träd, t.ex. blad eller grenar, beroende på dess näringsvärde. Detta håller träden friska genom att uppmuntra ny lövtillväxt utan att skada befintliga grenar eller stammar, vilket skulle kunna försvaga trädets strukturella integritet med tiden om det inte kontrolleras.

Träd kan sammanfattningsvis vara ett bra tillskott till en hästhage om de sköts på rätt sätt.

Skugga, skydd, berikning – detta är bara några av de positiva effekter som träden ger din hästs miljö – men bara om de skyddas från överbetning eller alltför mycket trampande av hovar! Med rätt skötsel och uppmärksamhet på både trädens hälsa och hästens behov kommer du att kunna njuta av många år av nära samspel mellan människa och natur!

© 2024 FNH SKÅNE – Hemsida & SEO av Labrador Media