Publicerad

Beställ årets Hingstkatalog och få den med hem från Hingstrundan !

Ni som ska med på Hingstrundan kan nu beställa Hingstkatalogen för 2017 och hämta den hos hingsthållarna på rundan. Beställer gör ni genom att kontakta Sara Käck (0730-849367, sarakack81@hotmail.com) eller Kristina Ström (0739-941106) och sätta in 200 kr på FNH Skånes plusgiro 820656-7.

På Hingstrundan kommer ni även ha möjlighet att köpa lite olika saker med föreningens logga. Mössor i olika färger för 110kr/st, tygkasse för 120kr/st och skärp för 200kr/st. Bilder på dessa saker hittar ni på distriktets Facebook-sida: FNH Skåne på Facebook och betala kommer ni kunna göra med Swish eller kontanter.

Publicerad

Anmäl er till Hingstrundan 2 april !

Den 2 april är det årets Hingstrunda där ni får möjligheten att träffa några av Skånes godkända hingstar på hemmaplan. Det blir en heldagsutfärd med buss, som varar hela dagen med start och slutpunkt i Höör. Priset per person är 200 kr där även frukost, lunch och fika ingår.

Anmälan görs i samband med inbetalning till FNH-Skånes plusgiro 820656-7, märk betalningen med ditt namn och hur många du anmäler.

I denna länk finner ni mer information: Hingstrundan 2 april 2017 (pdf)

Tveka inte att följa med, så skynda er med anmälan!

Välkomna!

Publicerad

Sammandrag av FNH Skånes Årsmöte 2017

Igår hölls distriktets årsmöte för 2017 på Ekerödsrasten med runt 20 närvarande medlemmar. Innan mötet öppnades hölls en kort minnesstund för Roland Paulsson med en tyst minut och ett vackert bildspel ihopsatt av Inger Andersson.

Verksamhetsberättelsen förde tankarna tillbaka till det gångna årets arrangemang där såklart det mycket lyckade Hästdagen 2016 på Bosjökloster stack ut lite extra. Även kassörens resultaträkning vittnade om Hästdagen 2016s stora succé då distriktet gick med rejäl vinst denna dag. Alla närvarande på mötet instämde i den enorma tacksamhet vi har för de många arrangörer, sponsorer, funktionärer och övriga deltagare som gjorde Hästdagen 2016 möjlig.

Trots informationen om distriktets framgångar under 2016, orsakade det låga antalet närvarande medlemmar på årsmötet en viss oro för föreningens framtid. Diskussion fördes kring sätt att öka aktiviteten hos distriktets medlemmar inom föreningen, där särskilt fokus lades på våra ungdomar. Kassörens förslag som innebar att avsätta 10 % av distriktets tillgångar till ungdomsverksamhet röstades igenom.

Under våren 2017 kommer fokus ligga på Hingstrundan 2 april och Nordfjordkampen 6 maj. Dessutom planeras just nu en exteriörkurs för Tobias Sandahl och visningsträning för Martin Larsson.

Flera diplom och utmärkelser delades ut bla. för genomförda körprov och till de mest ihärdiga arrangörerna av Hästdagen 2016.

Slutligen så blev det även i år en del förändringar i styrelse och valberedning, med tre nya styrelseledamöter och ny Ordförande.

Ordinarie ledamöter:

Ordförande och Distriktets fullmäktige: Annki Svensson-Ehnberg Vice ordförande: Peter Ström Sekreterare: Sara Käck Ordinarie ledamot och Suppleant till fullmäktige: Sara Karlsson

Suppleanter:

Linda Liljeqvist, Linnea Hedström, Nicole Winther och Paul-Erik Lang

Valberedning:

Sara Widén (sammankallande), Kristina Ström och Håkan Andersson

Övriga poster:

Revisor: Anna-Maria Hedström Revisorssuppleant: Pia Lund Kassör: Marianne Kilåker