Styrelsen  2017

Ordförande: Annki Svensson Ehnberg – 0768-934594 – Fullmäktige
Vice. Ordförande: Peter Ström – 0435-23151 helafamiljenstrom@hotmail.com – Fullmäktige
Sekreterare: Sara Käck – 0730-849367, sarakack81@hotmail.com – Suppleant till Fullmäktige, Ridsektionen
Ordinarie Ledamot: Sara Karlson – 0708-394103, sara.karlson@gmail.com – Suppleant till Fullmäktige, Körsektionen

Suppleanter
Linda Liljeqvist – 0732-033390, nordsvenskahastenblenda@gmail.com – Stoinventering, Medlemsregister, Infoblad
Linnea Hedström – 0703-592317, li_hedstrom89@hotmail.com – Medlemsregister, PR, Ungdomsansvarig
Nicole Winther – 0708-541600, nikki.winther@hotmail.com – Hemsida                                                                            Paul Erik Lang – 0736-438047, langsdexter@gmail.com – Körsektionen

Övrigt
Kassör: Marianne Kilåker – 0705-153744, marianne.kilaker@hotmail.com
Revisor: Anna-Maria Hedström – am.hedstrom@telia.com
Revisorsuppleant: Pia Lund – pialund48@hotmail.com

Valberedning
Sara Widen – 0733-924892, sara.widen79@gmail.com (Sammankallande)
Kristina Ström – 0739-941106 
Håkan Andersson – 0703-222257, hakan@h2eko.se

PG 820656-7

Gemensam mail:  fnhskane@gmail.com