Publicerad

Grevagårdens avelsvärdering flyttad till 1-3 maj!

Tyvärr måste vi på grund av det rådande läget med olika smittsamma sjukdomar, flytta avelsvärderingen på Grevagården till den 1–3 maj.

Tillkommer gör även krav för vaccination mot hästinfluensa (2 sprutor med 3 veckors mellanrum).

Mer info kommer läggas ut inom kort på FNH Riks hemsida http://www.nordsvensken.org/index.html