Publicerad

Inbjudan till årets Avelskonferens 17-18 november

Vi har två platser kvar att utnyttja från Skånes distrikt till årets avelskonferens den 17-18 november, se bifogad fil för mer information.

Om du vill deltaga, anmäl dig SENAST DEN 30 OKTOBER till Annki 0702-551339 som sedan kontaktar RIKS för bokning.