Alfrida 22-11-0056 med föl 2017. Ägare- Jenny Andersson

Alfrida 22-11-0056 med föl 2017. Ägare- Jenny Andersson

 ffr

frf

fr

Kommande arrangemang:

¤ 6-9 juli FNH Ungdomsläger

¤ 16 juli Premiering i Önnestad